Logeko © Gemaakt door Awing Overloon.

Welkom op de website van Zangvereniging LOGEKO

LOGEKO  verzorgd op 8 oktober 10:30 uur de H.Mis in de parochiekerk in Overloon voor de overleden leden van LOGEKO.

Aansluitend is er een concert in DE Pit t.g.v. het 50 jaar jubileum

van ons koorlid Koos van der Hoff.

Aan dit concert wordt medewerking verleend door het Boxmeers Vocaal Ensemble .

Entree is gratis.