Logeko © Gemaakt door Awing Overloon.

Welkom op de website van Zangvereniging LOGEKO

AGENDA.                    

                          2023

DE VOLGENDE ACTIVITEITEN STAAN OP HET PROGRAMMA:


                                                       
Dinsdag 11 juli 20:00 halfjaarlijkse ledenvergadering met seizoensafsluiting


                                 aanvang zomervakantie


Zondag 16 juli  10:30 uur  Viering Lourdes gangers in de kerk te Overloon

                                          

                                         Tevens intentie voor overleden leden ven LOGEKO

                                          

                                          Aansluitend zomervakanitie


Dinsdag  29 augustus  20:00 uur Einde zomervakantie en aanvang repetities.


Zondag  15 oktober   14:30 uur  Concert “3 in de Pit ”  Een muzikale rondreis.


                             met gastkoren , wereldkoor “A Djambo”uit Venray en “METalleMAN”uit Horst


                                         In De Pit te Overloon


Zondag  5 november  14:30 uur Allerzielen viering in de kerk  te Overloon


Zondag  10 december optreden sfeer_ en kerstmarkt  Lekker Loën  Muzeumplein Overloon


                                Een programma van circa 25 tot 30 minuten

                                   


Zondag 24 december  22: 30 uur  Nachtmis in de kerk te Overloon


                                                      2024

PROGRAMMA / PLANNINGDinsdag   2 januari   20:00 uur : Nieuwjaarsborrel. (Alten)


Dinsdag  23 januari  21:30 uur : Stemgroep overleg.


Dinsdag 13 februari : Geen repetitie i.v.m. Carnaval.


???????? Voorjaarsuitvoering.


Zaterdag   1 juni  (avond)??:?? Inzingen van de Vaart


                           Op het plein voor Hotel Riche in Boxmeer


Dinsdag  2 Juli  20:00 uur : ledenvergadering, seisoenafsluiting (alten) aansluitend zomervakantie.


Dinsdag  20 augustus 20:00 uur Einde zomervakantie en aanvang repetities.


Zondag   8 oktober  10:30 uur: H.Mis voor overleden leden van LOGEKO.


                              (afhankeljk van situatie kerk)


Decenber   :  Kerstzingen nog naderaf te spreken.


 

                                                                                                                                                                                   : 00 uur  concert met gastkoren in De Pit


Zondag  10 december  optreden  sfeer- en kerstmarkt  Lekker LoënZondag 25 december

                      


.