Logeko © Gemaakt door Awing Overloon.

Welkom op de website van Zangvereniging LOGEKO

DE GESCHIEDENIS VAN LOGEKO.

Het begon allemaal in 1946.

Het dorp Overloon, zwaar getroffen in de oorlog, was bezig aan de wederopbouw van woningen, boerderijen, winkels, straten, en ook werd er hard gewerkt om te komen tot oprichting van het Oorlogs- en Verzetsmuseum.

Toen dit museum in   oktober 1946 officieel geopend zou worden, werd de heer Jan van den Berg gevraagd of er een koor samengesteld kon worden om de opening vocale luister mee te geven. Aldus geschiedde.


Er werd in korte tijd een gemengd koor geformeerd en het was op de jaarvergadering van 1948 dat het koor de naam Logeko (Loons Gemengd Koor) mee kreeg.


Zangvereniging LOGEKO uit Overloon

- LOGEKO is een gemengd koor van 40 leden.

Het koor werd opgericht in 1946 en heeft in de loop van de jaren een zeer gevarieerd repertoire opgebouwd;


- Het koor staat sinds 2009 onder leiding van Oksana Bos-Baljva, die in Rusland aan het conservatorium niet alleen in koordirectie afstudeerde, maar ook als concertpianiste.


 - Jaarlijks verzorgt LOGEKO kleine optredens in Overloon en omgeving. Hiermee willen we onze sociale betrokkenheid tonen.

                                

- Ook worden jaarlijks concerten verzorgd, soms alleen en soms ook samen met andere koren of musici. .
Op de pagina “historie’ vindt u informatie over de uitvoeringen.
                                          Foto: Wil Hüsken
                                               Foto: Wil Hüsken  2015