Logeko © Gemaakt door Awing Overloon.

Welkom op de website van Zangvereniging LOGEKO

Repetitieruimte:
De Pit
14 Oktoberplein 2
5825 CC  Overloon
Telefoon: 0478-642 079

Voorzitter:           Hans Taks                                                       06 51368510     voorzitter@logeko.nl


Secretaris:           Tiny van der Linden
0478-641567      secretaris@logeko.nl
06 10 65 90 26

Penningmeester:  Vacant