Logeko © Gemaakt door Awing Overloon.

Welkom op de website van Zangvereniging LOGEKO

Repetitieruimte:
De Pit
14 Oktoberplein 2
5825 CC  Overloon
Telefoon: 0478-642 079

Voorzitter:           Ine Hofmans - Geven
0478-642 127    voorzitter@logeko.nl
06 51 80 65 82

Secretaris:           Tiny van der Linden
0478-641567      secretaris@logeko.nl
06 10 65 90 26

Penningmeester:  Riet van Raaij - Huibers
0478 580181      penningmeester@logeko.nl
06 19 94 33 96