Logeko © Gemaakt door Awing Overloon.

Welkom op de website van Zangvereniging LOGEKO

                           Jaarvergadering  2020


Aftredende voorzitter Lex Biessels


Aftredende penningmeester Ger Rutten


De nieuwe voorzitter :  Ine Hofmans-Geven


De nieuwe penningmeester : Riet van Raaij-Huibers